VYDAVATELSTVÍ MILADA KAREZNoty - CD - Ostatní - Kontakty na nás - Linky na obchody - Objednávky - Art Space - Další informace - Coda - Úvodní stránka
GALERIE ART SPACE

Vedle dveří do Knihovny Václava Havla jsou dveře do koncertní galerie Art Space. I zde můžete zakoupit naše publikace a to buď v době nějaké akce(www.retezova7.cz) a nebo po telefonické dohodě na čísle 603 879 564.


V galerii Art Space pořádáme hudební koncerty všech žánrů, divadelní představení a výstavy obrazů. Prostory galerie také pronajímáme pro různé další kulturní projekty, společenské a vzdělávací akce jako jsou např. přednášky, kurzy, workshopy atp.


Mezi stálé pořady patří Kruh kolem ohně (multinárodní a multikulturní akce s různými hosty), Léčivé divadlo Gabriely Filippi a její k pořady Doteky - rozhovory s protagonisty hledaní alternativních životních směrů, Kabaret Ogden - věnující se dvojjazyčně (česky a anglicky) svéráznému humoru Fredericka Ogdena Nashe. Klasickou - barokní hudbu zastupuje hledačský soubor Temperament 430, jehož složení je proměnlivé podle hraných skladeb. Příležitostně vystupují další hosté i ze zahraničí jako např. universitní divadelní soubor z USA s představením o českém válečném letci Lety Jana Wienera, nebo soubor Masks On The Stage (herci ze Španělska, Italie, Německa, Francie a Slovenska) - viz fotografie. Trvale zde probíhají výtvarné výstavy.


Příběh Jana Wienera, který přežil nacistický holocaust v Čechách, byl vězněn v italském internačním táboře, po útěku se mu podařilo dostat do Anglie, kde v letech 1943 až 1945 působil u 311. čs. bombardovací peruti RAF jako navigátor. Po návratu do vlasti byl po roce 1948 více než 5 let vězněn na základě falešného obvinění z vyzvědačství. Po propuštění z vězení emigroval do USA, kde se stal universitním profesorem historie.

Jan Wiener
Americký universitní divadelní soubor při zkoušce hry Lety Jana Wienera.
Mezinárodní soubor Masks On The Stage.
Ukázka z vytištěného scénáře souboru Kabaret Ogden N.
Jeden z pořadů Štěpána Raka a Alfreda Strejčka.
VÝSTAVY


O programu v naší galerii se můžete blíže informovat na: www.retezova7.cz